Kerst op Middachten van donderdag 15 tot en met dinsdag 20 december

Als de schemering invalt laat Middachten tijdens de kerstopenstelling de geschiedenis herleven in de tuinen met een spectaculaire lichtshow op de buitengevel van het kasteel. Historische figuren begeven zich onder de bezoekers, u voelt zich opgenomen in de geschiedenis van Middachten.
Verder kan het publiek inspiratie opdoen en kijken naar de schitterende bloemdecoraties in de verlichte kasteelvertrekken en gezellig struinen langs de kerststalletjes in de bijgebouwen. Een uniek evenement om te kijken, te luisteren, te ontmoeten, te proeven. Kortom een festival voor het hele gezin om te genieten rondom de dagen voor kerst.

Geweiententoonstelling en lezingen tijdens Faunadag op Middachten

Op zaterdag 19 maart 2016 vindt op Kasteel Middachten in De Steeg de jaarlijkse Faunadag plaats. Iedereen die meer wil weten over wild- en faunabeheer is van harte welkom. Bewonder de geweien, laat je informeren door deskundigen en luister naar interessante sprekers. Voor de kinderen is er een spannende wildspeurtocht.

Wildbeheer
Op de Veluwe komen grote hoefdieren als wild zwijn, edelhert, damhert, ree en moeflons voor. Omdat er op de Veluwe maar een beperkte ruimte is en veel oppervlakte wordt gebruikt voor landbouw, wonen en recreatie, moeten de dieren worden beheerd. Beheren betekent ook jaarlijks een aantal dieren uit de populatie wegnemen. Dit gebeurt op basis van eerder gehouden tellingen. Naar aanleiding van die uitkomst wordt bepaald hoeveel dieren er in een gebied kunnen leven en hoeveel er moeten worden geschoten. Hierbij wordt gekeken naar de natuurlijke draagkracht van de Veluwe en de schadegevoeligheid van landbouw, bosbouw en de verkeersveiligheid.

Het afschot van wild is aan strenge regels gebonden en gebeurt door professionele faunabeheerders. De faunabeheerders leggen na afloop van het jachtseizoen vrijwillig verantwoording af aan elkaar en de maatschappij.

Oproep aan vrijwilligers voor buitenwerk!!

De bronbossen op Middachten zijn kwetsbaar. Er kan niet gewerkt worden met zware machines. Toch is het belangrijk om de beken en sprengen blad- en takkenvrij te houden met het oog op de doorstroming van het bronwater en het behoud van het eco-systeem. Met de invoering van de nieuwe werkwijze van het waterschap (het waterschap zal alleen nog de A-watergangen beheren) zullen vele beken en sprengen door de eigenaar van een gebied zelf onderhouden moeten worden. Daar kunnen heel wat handjes bij gebruikt worden.

Zomerconcerten op Middachten

 

Persbericht

De Steeg, 2015

Op alle zondagen in juli vanaf 11.30 uur klinkt er vanuit het openluchttheater van Middachten muziek van allerlei soort. Telkens treedt een ander muziekgezelschap op en zijn er diverse muziekstijlen te beluisteren. De concerten worden georganiseerd door de Rhedense Stichting voor Kunst en Cultuur ‘Riqq´.

Programma zomerconcerten 2015

Zondag 5 juli: Lavinia Meijer