Op zaterdag 19 maart 2016 vindt op Kasteel Middachten in De Steeg de jaarlijkse Faunadag plaats. Iedereen die meer wil weten over wild- en faunabeheer is van harte welkom. Bewonder de geweien, laat je informeren door deskundigen en luister naar interessante sprekers. Voor de kinderen is er een spannende wildspeurtocht.

Wildbeheer
Op de Veluwe komen grote hoefdieren als wild zwijn, edelhert, damhert, ree en moeflons voor. Omdat er op de Veluwe maar een beperkte ruimte is en veel oppervlakte wordt gebruikt voor landbouw, wonen en recreatie, moeten de dieren worden beheerd. Beheren betekent ook jaarlijks een aantal dieren uit de populatie wegnemen. Dit gebeurt op basis van eerder gehouden tellingen. Naar aanleiding van die uitkomst wordt bepaald hoeveel dieren er in een gebied kunnen leven en hoeveel er moeten worden geschoten. Hierbij wordt gekeken naar de natuurlijke draagkracht van de Veluwe en de schadegevoeligheid van landbouw, bosbouw en de verkeersveiligheid.

Het afschot van wild is aan strenge regels gebonden en gebeurt door professionele faunabeheerders. De faunabeheerders leggen na afloop van het jachtseizoen vrijwillig verantwoording af aan elkaar en de maatschappij.

Faunadag
Alle geweien van herten, reebokken en moeflons en de slagtanden van de mannelijke wilde zwijnen die het afgelopen seizoen op de Veluwe zijn geschoten, komen speciaal voor de Faunadag naar Middachten. Daar worden ze gekeurd door een keuringscommissie en vervolgens in het kasteel en bijgebouwen tentoongesteld voor het publiek.

Tijdens de Faunadag zijn er naast de geweientoonstelling ook diverse andere activiteiten voor jong en oud. Verschillende verenigingen geven informatie over natuur en faunabeheer en faunabeheerders vertellen uit eigen ervaring over jacht en faunabeheer op de Veluwe. Een valkenier geeft roofvogeldemonstraties. Ook kan de bezoeker proeven wat de poelier van het wild maakt. Speciaal voor de kinderen is er een leuke speurtocht, waarbij ze van alles over onze viervoeters te weten komen. Dit alles wordt begeleid door mooie jachthoornklanken.

Is het vangen en verplaatsen van herten een alternatief voor afschot?
Dat is de vraag die Fiona Boonk, opsteller van het rapport ‘Het vangen en verplaatsen van grofwild als alternatief voor afschot binnen Nederland’ tijdens haar lezing om 13.30 uur aan de orde stelt. 

Daarna vertelt Christoph Beemelmans, boswachter in Duitsland, over zijn ervaringen met reductie van herten en de effecten daarop voor de wildzichtbaarheid in zijn gebied.

Deze interessante vraagstukken zijn zeer actueel op de Veluwe.

Fotowedstrijd
Voorafgaand aan de Faunadag hebben vele amateurfotografen prachtige wildfoto’s ingezonden voor de fotowedstrijd. De tien beste foto’s zullen te zien zijn tijdens de Faunadag.

Entree Faunadag
De entree voor dit evenement is gratis.