Notulen en Jaarverslagen

Notulen jaarvergardering 2017

Jaarvergadering Belangengemeenschap De Steeg en Havikerwaard
Datum: 6 april 2017
' t Parkhuis, De Steeg
Aanwezig: 42 mensen
1. Opening
De vergadering wordt om 20.00 uur door Petra Wilting ( geopend).
2. Notulen algemene ledenvergadering BG 2016
Opmerking van Henk Derks over RONA: het is niet rustig maar onrustig op het spoor, dat staat niet goed genotuleerd. Petra biedt excuses aan en we passen het aan in de notulen.
Vraag: Els Brandsen aan Frans van Elk over adverteren. Frans heeft reeds 1 adverteerder geworven en zit nog 1 in de pijplijn.
Opmerking Ria Kragt over punt 7.3 : het fietspad Dieren en fietspad Havikerwaard betreft twee verschillende trajecten, staat niet duidelijk geformuleerd.
Notulen jaarvergadering 2017

Lees meer: Notulen jaarvergardering 2017

Notulen alv 2014