Het totaal aantal uitleningen daalde licht. Dit resultaat wordt sterk beïnvloed door de daling van de uitleningen in Oosterbeek: 14,6%. De Bibliotheek Oosterbeek was in 2015 een lange periode gesloten vanwege renovatie. In de bibliobus, die als tijdelijke voorziening was getroffen, was slechts een beperkte collectie aanwezig.

Belangstelling voor e-boeken
De toenemende belangstelling voor het lenen van digitale boeken is in de cijfers duidelijk zichtbaar. Het aantal leden van de Bibliotheek Veluwezoom dat e-boeken leent bij de landelijke, digitale bibliotheek is ten opzichte van 2014 ruim verdubbeld naar 1.322. Samen leenden zij in 2015 bijna 9.000 e-boeken.