April 1945: “De Oorlog is voorbij” schalde en gonsde het door de straten van De Steeg. Voorzichtig werden  deuren geopend en kwam men naar buiten. De een voetje voor voetje, vol ongeloof, de ander vol vreugde. De vele onderduikers die in De Steeg onderdak hadden gevonden waanden zich nog niet veilig en gluurden naar de mensen op de straat.

Een colonne aan legervoertuigen reed De Steeg binnen, mensen vierden feest. Dansende en zingende mensen met op hun gezicht een zweem van de narigheid die nu in het verleden lag. Narigheid welke diep in hun hart gegrift stond. De feestvreugde was groot, maar werd ook onderdrukt door dat wat was geweest en het besef dat het land opnieuw opgebouwd moest worden. De vlag uithangen of niet? Was er nog wel een vlag van Nederland of was deze verloren gegaan tijdens strooptochten van diegenen die ons niet goed gezind waren.

 

Ging het zo? Velen van ons waren er niet bij een aantal wel. De meesten van ons hoorden wel de verhalen uit de overlevering over de moeilijke en zware jaren, over het leed wat onze ouders en voorouders was aangedaan en was overkomen. De Steeg, onder de rook van Arnhem dat zwaar onder vuur had gelegen, heeft haar eigen verhaal. 

Oranjevereniging De Steeg en Havikerwaard zal bij de viering van zeventig jaar bevrijding stil staan tijdens het oranjefeest op 25 april 2015. Niet alleen om te vieren dat wij al zo velen jaren in vrijheid mogen leven, maar ook om ons te herinneren aan de mensen die het land en ook De Steeg weer hebben opgebouwd.

In deze tijd, waarin veel narigheid uit andere landen ons bereikt, via de media en via dat wat we horen, kunnen wij ons gelukkig prijzen met ons mooie dorp. Met de vrijheid waar wij in leven en de momenten dat we stilletjes bij onszelf kunnen denken “gelukkig wonen wij in De Steeg”

Tot 25 april!