belangengemeenschap

 • Contact /Bestuur

  Bestuur Belangengemeenschap De Steeg en Havikerwaard Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Voorzitter: Edwin Teunissen – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Secretaris: Marja Schuchard – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Penningmeester: Jaap Wieringa – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Contributie
  De contributie voor de belangengemeenschap De Steeg en Havikerwaard bedraagt € 7,50 voor éénpersoonshuishoudens en € 10,00 euro voor meerpersoonshuishoudens. Wij verzoeken u vriendelijk om een machtiging te verlenen voor het afschrijven van de contributie, u kunt dat hierdownloaden. Indien u dit liever niet doet verzoeken wij u het bedrag in het eerste kwartaal over te maken op rekeningnummer NL87 INGB 0003 4423 42 ten name van Belangengemeenschap De Steeg en Havikerwaard.

  Advertenties
  Indien u wilt adverteren in ons goed gelezen blad Boom
  en Stroom dan stellen wij dat zeer op prijs. Wij streven er naar het blad 3
  keer per jaar bij alle inwoners op de mat te laten vallen. Hieronder treft u de
  tarieven aan. Indien u wilt adverteren of vragen daarover heeft kunt u contact
  opnemen met Edwin Teunissen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

   
   
 • Kom ook naar de jaarvergadering van de BG op donderdag 14 april 2016 20.00 uur in het Parkhuis.

  Agenda Algemene ledenvergadering  Belangengemeenschap De Steeg en Havikerwaard 2016

  1. Opening
  2. Notulen Algemene Jaarvergadering 2015
  3. Jaarverslag BG 2015
  4. Financieel jaarverslag BG 2015
  5. Verslag kascontrole commissie
  6. Benoeming nieuw lid kascontrole commissie
  7. Aftreden bestuursleden en stemming nieuwe bestuursleden
  8. Nieuwe en bestaande initiatieven/projecten
   Fietspad Havikerwaard, Afsluiting Amaliaplein, NextDoor , Ouderensoos, Markt op Steeg, Oranjevereniging, RONA, Speelhoeddag, De Steeg aan Tafel en de Boom&Stroom
  9. Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor BG de Steeg. Er beginnen weer nieuwe mensen in het bestuur,  waar moeten we onze aandacht op richten volgens u?
  10. Rondvraag en sluiting

   Aansluitend BG café!
 •  

  Woensdag 13 juli wordt Jaap Wieringa tijdens de maandelijks bestuursvergadering van de Belangengemeenschap De Steeg en Havikerwaard voorgedragen als penningmeester. Aangezien Jaap de enige kandidaat is, is de benoeming op zich een formaliteit is. Statutair gezien mogen bestuurlijke benoemingen alleen via de ALV plaatsvinden. Vandaar dat het eerste deel van onze bestuursvergadering een ALV is. Kortom, het is een formaliteit maar natuurlijk bent u, als inwoner van De Steeg, van harte welkom als u daarbij aanwezig wilt zijn.

  We vergaderen a.s. woensdag om 20.00 uur in De boecop. 

 • Jaarvergadering Belangengemeenschap De Steeg en Havikerwaard
  Datum: 6 april 2017
  ' t Parkhuis, De Steeg
  Aanwezig: 42 mensen
  1. Opening
  De vergadering wordt om 20.00 uur door Petra Wilting ( geopend).
  2. Notulen algemene ledenvergadering BG 2016
  Opmerking van Henk Derks over RONA: het is niet rustig maar onrustig op het spoor, dat staat niet goed genotuleerd. Petra biedt excuses aan en we passen het aan in de notulen.
  Vraag: Els Brandsen aan Frans van Elk over adverteren. Frans heeft reeds 1 adverteerder geworven en zit nog 1 in de pijplijn.
  Opmerking Ria Kragt over punt 7.3 : het fietspad Dieren en fietspad Havikerwaard betreft twee verschillende trajecten, staat niet duidelijk geformuleerd.
  Notulen jaarvergadering 2017